Aanmelden

Heb je een vmbo diploma kaderberoepsgerichte leerweg (KB) gemengde leerweg (GL) theoretische leerweg (TL) overgangsbewijs havo 3 naar 4 of havo diploma of een mbo niveau 3 diploma?Dan kun je je aanmelden voor een opleiding op niveau 3 en 4

Ben je toelaatbaar? Mooi!


Meld je hier aan: Meld je aan!

Je hebt je online aangemeld. Hoe verder?

Je ontvangt een bevestiging van de aanmelding. De inschrijving is nu nog voorlopig. De intakeprocedure bestaat uit nog drie stappen. Je wordt pas toegelaten tot een opleiding bij Wellant mbo als alle stappen met een positief resultaat zijn doorlopen.

  1. Je vult het doorstroomdossier in
  2. We voeren een intakegesprek
  3. We maken de definitieve inschrijving samen rond

Stap 1 Doorstroomdossier

In dit dossier staat informatie over jou en je vorige opleiding die we nodig hebben om jou goed te kunnen begeleiden bij Wellantcollege. Dit dossier vul je in samen met jouw mentor of decaan.

Stap 2 Intakegesprek

Neem je identiteitskaart mee naar dit gesprek.
Tijdens het intakegesprek stellen we samen met jou de opleiding en het leertraject vast. We geven een eerste introductie van onze school. En we kijken of jouw keuze overeenkomt met je vooropleiding, motivatie en competenties. Soms krijg je een tweede gesprek.

Stap 3 Definitieve inschrijving

De definitieve inschrijving volgt als aan alle verplichtingen is voldaan en 
de Onderwijsovereenkomst (OOK) is ondertekend en ingeleverd.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wil je meer weten over toelatingseisen, niveaus en leerwegen? Kijk dan hier.