Algemene Opleidingsinfo

Toelatingseisen
Voor nivo 3, VMBO kader of een afgeronde MBO nivo 2 opleiding.
Voor nivo 4, VMBO GL,TL  of een afgeronde MBO nivo 3 opleiding.
De eerste twee jaar van de opleiding krijg je veel basiskennis en de praktijklessen  spelen hierbij een belangrijke rol. In het eerste leerjaar leer je bijvoorbeeld hoe je de visstand in beeld kunt brengen en hoe je de kwaliteit van water kunt meten.In de latere jaren ga je deze kennis toepassen bij natuur- of visstandbeheer, het organiseren van visreizen of het beheren van een viskwekerij. Op niveau 4 spelen economie en managementvakken een grote rol. Met de opleiding op niveau 4 kun je ook doorstromen naar het hbo.

Stage
Je loopt, de eerste twee jaar, minimaal twee dagen in de week stage. Daarnaastzijn er ook de BPV weken, waarbij je een hele week op het stagebedrijf werkt. De bedoeling is dat je in het eerste jaar stage gaat lopen bij verschillende soorten bedrijven. Dit om een goed beeld te krijgen van de vakrichtingen die in deze branche actief zijn, zodat je een goede beroepskeuze kunt maken.  Stage lopen in het buitenland behoort tot de mogelijkheden en wordt zelfs aangemoedigd. Ook zal er een aantal projecten in het buitenland worden uitgevoerd.

Proeve van Bekwaamheid
Elke leereenheid staat in het teken van de Proeve van Bekwaamheid. De Proeve van Bekwaamheid is een examen waarmee je laat zien hoe je in je toekomstige beroep functioneert. In de Proeve van Bekwaamheid krijg je een opdracht, die je ook in je beroepspraktijk kunt tegenkomen. Door deze opdracht geheel zelfstandig, creatief en commercieel verantwoord en tot tevredenheid uit te voeren, laat je zien dat je het vak beheerst.

Portfolio
Alle beoordelingen en vorderingen bewaar je in een portfolio. In dit persoonlijk portfolio, dat door de school wordt geleverd en (gedeeltelijk) beheerd, heb je ruimte voor officiële stukken, presentaties, fotoreportages, opdrachten, werkstukken en ander belangrijk materiaal. Op het Wellantcollege werken we met Trajectplanner, een leermanagementsysteem waarmee je zo aan iedereen en op elk moment  kunt laten zien hoe het met je studie gaat en aan welke onderwerpen je al hebt gewerkt.

Sportvisacademie
Sportvisacademie Gorinchem is onderdeel van de Sportvisacademie Nederland. Dit is een samenwerkingsverband met de sportvisacademie in Zwolle (de Groene Welle). Samen zorgen deze scholen ervoor dat er vakmensen worden opgeleid. In de sportvisopleidingen van Nederland werken enthousiaste docenten, die professioneel werkzaam zijn in de sportvisserij.

AVO
In alle opleidingen krijg je naast de beroepsgerichte vakken algemeen vormend onderwijs (AVO). Onder AVO valt bijvoorbeeld Nederlands, Rekenen en Burgerschap. Met deze vakken willen we je een goede theoretische basis geven. Deze basis is belangrijk voor jouw verdere opleiding en maatschappelijke carrière.

Afhankelijk van het opleidingsniveau krijg je meer of minder AVO. AVO wordt overigens alleen in de eerste twee leerjaren aangeboden. En volg je een BBL-opleiding, dan is het aantal AVO-vakken natuurlijk minder. Het gaat per niveau om de volgende vakken:

Niveau 4: Nederlands, Engels, Duits, Rekenen/wiskunde, Biologie,  Economie, Burgerschap
Niveau 3: Nederlands, Engels, Rekenen, Biologie, Economie, Burgerschap.

Het behalen van AVO is belangrijk. Een voldoende op AVO is een voorwaarde voor overgang van klas 1 naar 2, voor de toelating tot de Proeve van Bekwaamheid en voor de toelating tot doorstromen hbo (voor niveau 4).

De komende jaren worden er landelijke examens afgenomen voor rekenen en Nederlands. Met de extra aandacht voor AVO word je hiervoor goed op voorbereid.
De verplichte taal- en rekenexamens moet je halen voor het behalen van je diploma.

Een goede basis op het gebied van taal en rekenen draagt bij aan goed vakmanschap en ondernemerschap!